انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران
IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA
اخبار جدید
   
bullet دوازدهمين نمايشگاه بين المللي بازرگاني سلیمانیه عراق 24 الی 27 آبان ماه 95
bullet اعلام فراخوان جهت انتخاب واحدهای تولیدی و خدماتی برتر در امر رعایت حقوق مصرف کننده 1395
bullet حضور هیات تجاری و صنعتی ژاپن از تاریخ 14 لغایت 17 مهرماه سال جاری در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت
bullet حضور هیئت آلمانی در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران در تاریخ 95/07/12