انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران
IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA
اخبار جدید
   
bullet سمینار آموزشی مدیریت اجرایی و استراتژیک در آکادمی مدیریت آلمان در ایالت هانوفر
bullet چهاردهمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی در روز یکشنبه مورخ 1395/12/01 در سالن همایش های صدا و سیما
bullet همایش جانبی عاملین اقتصادی ایران و روسیه روز سه شنبه مورخ 95.09.23 ساعت 12:30 در محل هتل المپیک تهران
bullet حضور ریاست جمهوری اندونزی با همراهی هیأت تجاری اتاق بازرگانی اندونزی در ایران
bullet سمیناری تحت عنوان ایران و کمربندی اقتصادی جاده ابریشم در روز سه شنبه مورخ 95.09.23 ساعت 10 الی 12 در سالن طبقه هشتم اتاق ایران