انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران
IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA
اخبار جدید
   
bullet ابلاغیه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص رویهصادرات جهت تسریع و تسهیل تشریفات گمرکی
bullet ابلاغیه دستورالعمل اعطاء تسهیلات ارزی کوتاه مدت
bullet در خصوص درخواست خودداری از تنظیم وکالت نامه و واگذاری کامل امتیاز کارت بازرگانی به غیر از دارنده آن
bullet طرح ارزیابی شرکتهای منطقه شمالغرب تمدید شد
bullet جذب اعضای فعال توسط اتاق مشترک بازرگانی ایران و اوکراین