صفحه اول تماس با ما نقشه سایت
           
 
 
  انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران  
 
طرح تحول اقتصادی

طرح تحول اقتصادی در بخش صنعت و معدن
فرم تحليل آثار هدفمند كردن يارانه ها در بخش صنعت و معدن
دستورالعمل اجرايي بسته حمايتي بخش صنعت و معدن در قانون هدفمند كردن يارانه ها.