صفحه اول تماس با ما نقشه سایت
           
 
 
  انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران  
 
اسامي اعضاي هيئت مديره

 رئيس هیات مدیره و دبیرانجمن
آقای یوسف مرادلو

 نايب رئيس انجمن
آقای علی وثیقی مطلق

 عضو هيئت مديره
آقای محمد ابراهیم فروزنده

 عضو هيئت مديره

 آقاي پرویز خسروشاهی

خزانه دار و عضو هیئت مدیره
 آقاي مهندس احمد ساده